Informatie - Cursusaanbod - Consultatie - Agenda - Aanmelden - Links - Contact - Help

 Blended cursus Autisme in de basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Bovenstaand cursusaanbod is aangepast aan digitale mogelijkheden, dit heeft geresulteerd in blended learning autismecursussen een combinatie van face-to-face en online leren:

 1. Autisme in het basisonderwijs
 2. Autisme in het voortgezet onderwijs
De cursussen hebben qua opbouw veel overeenkomsten, maar de thema's en casuïstiek zijn anders. Grofweg bestaan de cursussen uit:
 • Een handboek met ca. 130 pagina’s theorie
 • Online kennistoets met meerkeuzevragen en feedback
 • Online open opdrachten aan de hand van filmbeelden
 • Uitgebreide bespiegelingen bij de online opdrachten
 • Praktijkopdrachten
 • Interactieve opdrachten tijdens de drie bijeenkomsten
 • Veel praktische tips van de cursusleider(s)

Cursisten die dat willen kunnen voor extra verdieping terecht in de online bibliotheek voor meer filmbeelden, artikelen, websites, app’s, boeken- en filmtips.

Autisme in het basisonderwijs

Doelgroep: basisschoolleerkrachten en intern begeleiders.
Bijeenkomsten: 3
Kosten: € 300,- per persoon (inclusief lesmateriaal).

Na het volgen van de cursus ben je in staat om autisme beter te herkennen, te begrijpen en aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling.

De zelfstudie bestaat uit het bestuderen van literatuur (ca. 4 uur) en het maken van online- en praktijkopdrachten (ca. 10 uur) Tijdens de drie bijeenkomsten ga je samen aan de slag met de thema’s van de zelfstudie. Van de cursusleiding krijg je praktijkgerichte handelingssuggesties die je direct de volgende dag in de klas kunt toepassen. Tijdens de intervisie en op het forum is er ruimte om ervaringen en kennis uit te wisselen.
De eerste bijeenkomst gaat over het aanpassen van je communicatie aan de leerling met autisme. In de tweede bijeenkomst ga je je verdiepen in specifieke leerproblemen bij autisme, waarbij de onderwijsbehoefte centraal staat. Het omgaan met probleemgedrag komt in de derde bijeenkomst aan de orde.

Bij het met goed gevolg afsluiten van de cursus ontvang je een certificaat. We stellen hieraan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt 3 bijeenkomsten bijgewoond
 • Je hebt de online modules gevolgd
 • Je hebt de drie praktijkopdrachten uitgevoerd en ingeleverd
Het is mogelijk om je voor deze cursus als team in te schrijven of als individuele deelnemer. De cursus kan alleen doorgaan als er voldoende deelnemers zijn.

Autisme in het voortgezet onderwijs

Doelgroep: docenten, mentoren en zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs
Bijeenkomsten: 3
Kosten: € 300,- per persoon (inclusief lesmateriaal)

Na het volgen van de cursus ben je in staat om autisme beter te herkennen, te begrijpen en ermee om te gaan.

De zelfstudie bestaat uit het bestuderen van literatuur (ca. 4 uur) en het maken van online- en praktijkopdrachten (ca. 10 uur). Tijdens de drie bijeenkomsten ga je samen aan de slag met de thema’s van de zelfstudie. Van de cursusleiding krijg je praktijkgerichte handelingssuggesties die je direct de volgende dag in de klas kunt toepassen. Tijdens de intervisie en op het forum is er ruimte om ervaringen en kennis uit te wisselen.

De eerste bijeenkomst gaat over het aanpassen van je communicatie aan de leerling met autisme. In de tweede bijeenkomst ga je je verdiepen in specifieke leerproblemen bij autisme, waarbij de onderwijsbehoefte centraal staat. Het omgaan met probleemgedrag komt in de derde bijeenkomst aan de orde.

Bij het met goed gevolg afsluiten van de cursus ontvang je een certificaat. We stellen hieraan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt 3 bijeenkomsten bijgewoond
 • Je hebt de online modules gevolgd
 • Je hebt de drie praktijkopdrachten uitgevoerd en ingeleverd
Het is mogelijk om je voor deze cursus als team in te schrijven of als individuele deelnemer. De cursus kan alleen doorgaan als er voldoende deelnemers zijn.

 Basiscursus Autisme in de klas voor het (V)SO en PO

In deze basiscursus wordt, door middel van activerende didactiek, aandacht besteed aan wat het nu betekent om les te geven aan een leerling met ASS.

Tijdens deze cursus worden praktische handvatten geboden voor in de praktijk. Vaak hebben kleine aanpassingen grote effecten. De ASS vriendelijke aanpak is feitelijk voor alle leerlingen prettig. Tijdens de basiscursus staat het gedrag van de leerkracht centraal en wordt er gereflecteerd op het eigen handelen bij de aanpak van de leerling. Ook is er de mogelijkheid om ervaringen en suggesties uit te wisselen met collega’s. Deze basiscursus is gericht op docenten die nog niet zo veel kennis en/of ervaring hebben met leerlingen met autisme. Het is mogelijk dat deze cursus overlap vertoont met de informatie over autisme die gegeven wordt o.a. in de Master SEN opleiding.

 Inhoud

De basiscursus bestaat uit 5 bijeenkomsten, die elk 2 ½ uur duren. Onderwerpen die besproken worden zijn: theorieën over autisme spectrum stoornissen, communicatie, structureren, didactiek en gedragsproblemen.

 
Klik op dit icoon om terug te gaan naar het hoofmenu